Vitopar - sposób na brzydkie zapachy
Koncentraty › Vitopar FRESH 1LVitopar FRESH koncentrat 1l.
Vitopar FRESH koncentrat 1l.

 Vitopar FRESH koncentrat 1l.

Nowoczesny, szybkodziałający neutralizator zapachów.
Zawiera selektywne-adaptujące się bakterie do degradacji cuchnących komponentów organicznych oraz własne składniki stymulujące aktywność mikrobiologiczną. Natychmiast neutralizuje lub eliminuje odór bez użycia składników maskujących lub niebezpiecznych utleniaczy chemicznych. Szczególnie aktywny wobec szeregu komponentów będących pochodnymi siarki i azotu (aminy, amoniak, merkaptan, tlenek siarki). Długoterminowy efekt.

Zalecany do:
* kompostowni i miejsc składowania odpadów z osadników gnilnych, oczyszczalni ścieków
* miejsc przechowywania zwierząt i przechowywania organicznych odpadów poprodukcyjnych, zakładów utylizacji, punktów skupu
* magazynów i środków transportu zwierząt
* urządzeń kanalizacyjnych i ściekowych, sanitariatów, zsypów
* szpitali, domów pomocy społecznej, placówek gastronomicznych...
* gospodarstw domowych
Usuwa zapachy po-pożarowe, po powodziowe, kanalizacyjne.

opakowanie: 1 l koncentrat
115.00 zł
ilość
Warunki działania
VITOPAR® FRESH działa skutecznie w temperaturze powyżej 5°C - wyższa temperatura podwyższa jego działanie(max.40°C).
Działalność mikroorganizmów jest najlepsza w środowisku PH 6,0 - 9,0. Trwałość preparatu: 2 lata od daty produkcji na opakowaniu. Nie mieszać z chemicznymi środkami czystości.
Informacje dodatkowe
Europejska Federacja Biotechnologii zaliczyła zawarte w produkcie mikroorganizmy do całkowicie bezpiecznych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Produkt ulega całkowitej biodegradacji w środowisku.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.
...