Vitopar - sposób na brzydkie zapachy
Gotowe Produkty › Vitopar FRESH 200 / 500 mlVitopar Fresh 500ml
Vitopar Fresh 500ml

 Vitopar Fresh 500ml

Vitopar FRESH spray 500 ml
Nowoczesny, szybkodziałający neutralizator zapachów.
Zawiera selektywne-adaptujące się bakterie do degradacji cuchnących komponentów organicznych oraz własne składniki stymulujące aktywność mikrobiologiczną. Natychmiast neutralizuje lub eliminuje odór bez użycia składników maskujących lub niebezpiecznych utleniaczy chemicznych. Szczególnie aktywny wobec szeregu komponentów będących pochodnymi siarki i azotu (aminy, amoniak, merkaptan, tlenek siarki).
Długoterminowy efekt.

Zalecany do:
* kompostowni i miejsc składowania odpadów z osadników gnilnych, oczyszczalni ścieków
* miejsc przechowywania zwierząt i przechowywania organicznych odpadów poprodukcyjnych, zakładów utylizacji, punktów skupu
* magazynów i środków transportu zwierząt
* urządzeń kanalizacyjnych i ściekowych, sanitariatów, zsypów
* szpitali, domów pomocy społecznej, placówek gastronomicznych...
* gospodarstw domowych

Usuwa zapachy po-pożarowe, po powodziowe, kanalizacyjne.

opakowanie: 500 ml

Informacje dodatkowe
Europejska Federacja Biotechnologii zaliczyła zawarte w produkcie mikroorganizmy do całkowicie bezpiecznych dla ludzi, zwierząt i środowiska naturalnego. Produkt ulega całkowitej biodegradacji w środowisku.

opakowanie: 600g
29.90 zł
ilość
Wszelkie prawa zastrzeżone.Wymienione znaki towarowe i marki należą do ich prawnych właścicieli.
...